George Frideric Handel - "Messiah"

George Frideric Handel (1685-1759)

Linki do:

Opracowania Oratorium "Mesjasz" wraz z tekstem i plikami MIDI, (w j. angielskim - na stronach ANTIPAS)

Tłumaczenie tekstu na j. polski - na stronach FUSA

MIDI również tutaj  lub tutaj

MP3 - Hallelujah -  w wykonaniu:

Chóru i orkiestry AMA DEUS ENSEMBLE pod dyrekcją Valentin'a Radu  (1,35 MB) Lub

The Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogwood'a. (1,46 MB)

Oto tekst utworu (zaczerpnięty z Apokalipsy 19, 6-16) "Hallelujah: for the Lord God omnipotent reigneth, Hallelujah. The kingdom of this world is become The Kingdom of our Lord and of his Christ; and He shall reign for ever and ever, Hallelujah. KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS, and He shall reign for ever and ever. Hallelujah".

"Alleluja, dla Pana Boga Wszechmocnie panującego, Alleluja ! Królestwo tego świata stało się Królestwem naszego Pana i Chrystusa; i On będzie panował na wieki, Alleluja;  KRÓL KRÓLÓW,  I PAN PANÓW; i będzie panował na wieki, Alleluja !"