tlo2.jpg (24255 bytes)

          Wśród nocnej ciszy

sł. muz. tradycyjne, opr. o.Julian Śmierciak ofm

1. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:

    Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.

      Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie

      Przywitać Pana, Przywitać Pana.

 

2. Poszli znaleźli, Dzieciątko w żłobie.

    Wszystkiemi znaki danymi sobie.

      jako Bogu cześć oddali, a witając zawołali

      Z wielkiej radości, z wielkiej radości.

 

3. Ach witaj Zbawco, z dawna żądany.

    Cztery tysiące lat wyglądany.

      Na Ciebie króle, prorocy czekali, a tyś tej nocy

     Nam się objawił, nam się objawił.

 

4. I my czekamy na Ciebie Pana

    A skoro przyjdziesz na głos kapłana.

      Padniemy na twarz przed Tobą wierząc, żeś jest pod osłoną

      Chleba i wina, Chleba i wina.