tlo2.jpg (24255 bytes)

          Pójdźmy wszyscy do stajenki

kolęda tradycyjna, opr. o.Julian Śmierciak ofm

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki.

    Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

 

2. Witaj Jezu ukochany, od Patriarchów czekany.

    Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony

 

3. Witaj Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.

    Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

4. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony:

    Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki Człowiekiem.

 

5. Święta Panno, Twa przyczyna niech wyjedna nam u Syna

    By to jego narodzenie zapewniło nam zbawienie.

.