SPEAKER.GIF (8826 bytes)Jerozolimo (mp3) 

chor.jpg (39571 bytes) Pie¶ń ta ¶piewana jest w  Wielk± ¦rodę - na rozpoczęcie Misteriów Męki Pańskiej   przez Chór pielgrzymów jerozolimskich (złożony z kleryków Wyższego Seminarium)

 

"Jerozolimo, chwal Pana nad Pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.
Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga" (Ps. 147).

Zmiłuj sie nad nami Panie, Zmiłuj sie nad nami, 
Bo¶my bardzo napełnieni wzgard±.