SPEAKER.GIF (8826 bytes)Wjeżdża Król nasz Jezus cichy do Jerozolimy (mp3)     (Pie¶ń ta ¶piewana jest na rozpoczęcie Misterium Męki Pańskiej w Niedzielę Palmow±, podczas sceny wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy - patrz obrazek).

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,OSIOL.JPG (23320 bytes)
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. 

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, 
Hosanna, hosanna, cze¶ć Zbawcy naszemu!

2. Dziatki różne, palmy, ziele sypi± Mu pod nogi, 
Wdzięczne matki płaszcze ¶ciel±: jedzie Chrystus drogi. Hosanna...

3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje! 
Tn± hebrajskie pacholęta palmy i lilije. Hosanna...

4. Brzmi: Hosanna !, Witaj Zbawco ! WnijdĽ Błogosławiony! 
W imię Pańskie wchodzisz do nas! - brzmi na wszystkie strony. Hosanna...

5. B±dĽże tędy pozdrowiony, Boże nasz i Panie, 
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne ¶piewanie. Hosanna....

6. Przyjmij od nas za Tw± mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miło¶ć, uwielbienie. Hosanna.