PIEŚNI  NA  WIELKI  POST

Oprócz zestawienia pieśni w grupy i wskazania na odpowiedni śpiewnik, w którym można je znaleźć, strona będzie zawierała coraz więcej opracowań (na organy lub chór) tych pieśni, które są mniej znane, nowe lub najpiękniejsze.
Dla lepszej jakości wydruku będą dołączane pliki w formacie *pdf.

Pieśni Kalwaryjskie - m.in. pokutne i pasyjne wg tradycji Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (początek opracowywania). 

O polskich pieśniach pasyjnych - Ks. Waldemar Partyka
Ogólny wykaz pieśni wielkopostnych - ich pochodzenie i funkcja liturgiczna

PIEŚNI POKUTNE - na początek Wielkiego Postu

1. Posypmy głowy popiołem - na Środę Popielcową - tekst i melodia z harmonizacją
2
. Bądź mi litościw (Ps. 50)  
3. Boże litościwy zmiłuj się nade mną
(Ps. 50) - "Wysławiajmy Pana" - tekst i harmonizacja organowa.
4
. Bliskie jest Królestwo Boże - "Śpiewnik Liturgiczny" s. 172 lub "Exsultate Deo" s. 93
nuty i tekst w formacie *pdf
5. Nie zamykajmy serc -
na rekolekcje bardzo proste opracowanie na chór mieszany (plik*pdf)
6. Jezu, ufam Tobie
- melodia i tekst.

PIEŚNI PASYJNE

 O Męce Pańskiej

* Gorzkie Żale - możliwość nabycia płyty CD w wykonaniu Chóru KUL (wszystkie 3 części) próbka mp3. - zamów w Studio Fanfara
* Pieśń podczas Drogi Krzyżowej "Rozmyślajmy dziś"
- nuty i tekst w formacie *pdf

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz - "Siedlecki", s. 110
2
. Chrystus cierpiał za nas - "Exsultate Deo", s. 93
3
. Jezusa Judasz przedał "Żołtarz Jezusów" - "Siedlecki", s. 115 - tekst i opracowanie wielogłosowe.

4
. O Chryste, zwróć swą bolesna głowę - "Śpiewy kościelne" O.M. Żukowski, Zeszyt 1 (opr. na chór i organy) - tekst i melodia z harmonizacją  oraz przykład w mp3

5. Oto Jezus umiera - "Siedlecki", s. 133- nuty i tekst w formacie *pdf

         O Krzyżu

1. Krzyży Chrystusa - nuty i tekst w formacie *pdf
2. Krzyżu mój, Krzyżu - nuty i tekst w formacie *pdf
3. Krzyżu Święty - nuty i tekst w formacie *pdf - harm.1 lub  harm.2
4. W Krzyżu cierpienie - nuty i tekst w formacie *pdf
5. Wisi na Krzyży - nuty i tekst w formacie *pdf

        Do Matki Bożej Bolesnej

1. Stała Matka boleściwa (Stabat Mater dolorosa) - nuty i tekst w formacie *pdf

 Na Wielki Tydzień

1. Na Niedziele Palmową - "Wjeżdża Król nasz, Jezus Cichy" - nuty i tekst w formacie *pdf

 

Strona wciąż w trakcie wolnego opracowywania !!!

Do głównej strony muzycznej http://www.muzyka.ofm.pl