"Jezusa Judasz przedał"

lub "Żołtarz Jezusów" czyli 15 rozmyślań o Bożym umęczeniu.

t. i m.: Bł. Władysław z Gielniowa - bernardyn, 1488 r.

1. Jezusa Judasz przedał za pieniędze nędzne,
    Bóg Ociec Syna wydał na zbawienie duszne.
    Jezus kiedy wieczerzał, swe Ciało rozdawał,
    Apostoły swe smętne, swoją Krwią napawał.
2. Jezus w ogrojec wstąpił z swymi miłosniki,
    Trzykroć się Oćcu modlił za wszytki grzeszniki.
    Krwawy pot z niego płynął dla bólu silnego,
   Duszo miła, oglądaj Miłosnika Twego.
3. Jezusa miłosnego, gdy żydowie jęli,
    Baranka niewinnego plwali i targali .
    Opak ręce związali Panu niebieskiemu,
   Pędem rychłym bierzeli do miasta świątego.
4. Jezus jest policzek wzion u Annasza wielki,
    Do Kaifasza posłan, a tamo jest uplwan;
    Oczy mu zawiązali Żydowie okrutni,
    Poszyjki mu dawali, w lice jego bili.
5. Jezus staroście wydan, łajncuchem swiązany,
    Piłat Żydów jest pytał, ktore jego winy.
    Widząc jego przez winy, do Heroda posłał.
    Żydowie go soczyli, ale Jezus milczał.
6. Jezus swleczon z odzienia, u słupa uwiązan.
    A tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan;
    Krew z ciała jest płynęła, Pan niebieski zranion.
    O duszo moja, patrzy, płaczy rzewno, wzdychaj.
7. Jezus gdy ubiczowan, na stolcu posadzon,
    Cirnim jest koronowan, a przeto jest wzgardzon;
    Przed Jezusem klękali rycerze niewierni,
    S niego sie naśmiewali, na oblicze plwali.
8. Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził,
    Od Żydow jest nawiedzon, a w tym Piłat zgrzeszył;
     Maryja, Matka Boża, tedy sie smąciła,
    Wzdychała a płakała i wszytka semglała.
9. Jezus s miasta wywiedzion, krzyżem uciążony,
    A łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony;
    Matka mu  zabieżała, chcąc jego oględać,
    A gdy jego uźrzała, jęła rzewno płakać.
10. Jezusa już krzyżują, patrzy, duszo, pilnie,
     Ręce i nogi ranią, krew s ran jego płynie;
     Matka gdy to widziała, na ziemię upadła,
     Dla Synaczka miłego rada by umarła.
11. Jezus z krzyżem podniesion, patrzcie, krześcijani,
     Między łotry postawion, drogą krwią skropiony;
     Od Żydow jest pośmiewan, gdy na krzyżu wisiał.
     Jezus, miłosierny Pan, wszytko skromnie cirpiał.
12. Jezus Oćcu sie modlił za swe krzyżowniki,
     Smętną Matkę ucieszył, łotra i grzeszniki;
     "Pragnę grzesznych zbawienia, duszo moja miła".
     Już Oćcu polecaję, wołał wszytką siłą.
13. Jezusa umarłego stworzenie płakało,
     Pana swego miłego barzo żałowało;
     Slojnce sie zacimiło, ziemia barzo drżała.
     Opoki się ściepały, groby otwarzały.
14. Jezusowa Matuchna gdy u krzyża stała,
     Bok jego włocznią zbodzion i wielko otworzon;
     Krew i woda płynęła z boku naświętszego,
     Matuchna jego miła żałowała tego.

15. Jezus z krzyża sejmowan w nieszporną godzinę,
     Maryja piastowała ciało swego Syna;
     Ciało maścią mazali Józef z Nikodemem,
     W prześcieradło uwili, potem w grób włożyli.

16. Jezusow żołtarz czcijcie i często śpiewajcie,
     Maryję pozdrawiajcie, k tej sie uciekajcie;
     Maryja, przez boleści, które jeś cirpiała,
     Oddal od nas złości, daj wieczne radości.

Możliwość ściągnięcia:

plik instrumentalny  (w formacie midi)

plik wokalny z fragmentem opracowania wielogłosowego w formacie mp3. (całość 12 min. dostępna tylko na płytce CD)

Dla chórów i chętnych wykonawców plik graficzny z nutami do wydrukowania w formacie .pdf.

 

© o. Julian Mieczysław Śmierciak OFM